Kalender
2. august Kl. 10.00
20. august Kl. 18.00
6. september Kl. 10.00
4. oktober Kl. 10.00
15. oktober Kl. 18.00
1. november Kl. 10.00
6. december Kl. 10.00

Generalforsamling 7. maj 2019

 Kl. 19.30 - Kl. 18.00 spisning (tilmelding kræves)

Ordinær generalforsamling i ROSKILDE SKIKLUB HEDELAND

Tirsdag d. 7. maj 2019

Klubhuset på Hedeland, Tranemosevej 10, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Se på hjemmesiden for kørevejledning.

Generalforsamling kl. 19.30

Spisning kl. 18.00, som kræver tilmelding og sidste frist er 1. maj 2019. 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Se Regnskab 2018.
 4. Behandling af indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag.
 5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår.
  Se Budget 2019.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Kasserer Annette Sejrsen (modtager genvalg)
  • Næstformand Mads Bondo Dydensborg (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem: Søren Handler (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem: Henrik Jensen (ønsker ikke genvalg)
   Som nyt bestyrelsesmedlem foreslåes Ghita Podbielski.
 7. Valg af revisor
  • Bente Kjær Andersen (modtager genvalg)
 8. Eventuelt 

Vedtægterne er tilgængelige på via dette link på www.roskildeskiklub.dk.

Bestyrelsen
Roskilde Skiklub

Hjemmesiden er opdateret 9. januar 2020  |  Sitemap