Kalender
2. august Kl. 10.00
20. august Kl. 18.00
6. september Kl. 10.00
4. oktober Kl. 10.00
15. oktober Kl. 18.00
1. november Kl. 10.00
6. december Kl. 10.00

Generalforsamling 10. maj 2016

 Tilmelding til spisning kl. 18.00 ellers 19.30

Klik her for detaljeret information og tilmelding

INDKALDELSE til

ordinær generalforsamling i ROSKILDE SKIKLUB HEDELAND

Tirsdag d. 10. maj 2016

Klubhuset på Hedeland, Tranemosevej 10, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Se på hjemmesiden for kørevejledning.

Spisning før generalforsamlingen kl. 18.00

Klubben byder på grillmad inden generalforsamlingen.
Spisningen kræver tilmelding (tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig). Ingen betaling.
Tilmelding skal ske senest mandag den 2. maj 2016.

Generalforsamling kl. 19.30

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Se Regnskab 2015.
 4. Behandling af indkomne forslag
  Der er indkommet følgende forslag fra Henrik Jensen vedr. udbud af ture:
  - Det tilstræbes at alle den kommende sæsons planlagte skiture annonceres på klubbens hjemmeside omkring 1. september evt. også ved mail eller i nyhedsbrev.
  - Det tilstræbes at åbne for tilmeldingen til den enkelte tur, så tidligt som muligt i starten af sæsonen.
  - 1-2 uger før at den enkelte tur åbnes for tilmelding, sendes der mail til medlemmerne eller det omtales i et nyhedsbrev og omtales på hjemmesiden.
  - I beskrivelsen af turen angives hvornår (dag og tidspunkt) der åbnes for tilmelding.
  - Bestyrelsen skal undersøge og beslutte om betalingsmodul kan tilkøbes/tilføjes til hjemmesiden inden for en økonomisk forsvarlig ramme.
 5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår.
  Se Budget 2016.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Formand: Kim Truesen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem: Cecilie Laage-Petersen (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem: Bente Kjær Andersen (ønsker ikke genvalg)
   Bestyrelsen foreslår Allan Carstens for 2 år.
 7. Valg af revisor
  • Marianne Fenger (ønsker ikke genvalg)
   Bestyrelsen foreslår Bente Kjær Andersen.
 8. Eventuelt 

Vedtægterne er tilgængelige på via dette link på www.roskildeskiklub.dk.

Bestyrelsen
Roskilde Skiklub

Hjemmesiden er opdateret 25. september 2017  |  Sitemap