Kalender
4. september Kl. 10.00
11. september Se i turbeskrivelsen.
2. oktober Kl. 10.00
6. november Kl. 10.00
4. december Kl. 10.00

Generalforsamling 3. maj 2022

 Generalforsamling kl. 19.30 - Spisning kl. 18.00

Klik her for detaljeret information og tilmelding

Ordinær generalforsamling i ROSKILDE SKIKLUB HEDELAND

Tirsdag d. 3. maj 2022

Klubhuset på Hedeland, Tranemosevej 10, Reerslev, 2640 Hedehusene.

Generalforsamling kl. 19.30

Spisning kl. 18.00, som kræver tilmelding (efter Login) og sidste frist er tirsdag 26. april 2022 (brug linket 'Klik her for detaljeret information og tilmelding' øverst på denne side). 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Se Regnskab 2021 (efter login på hjemmesiden under Om os/Referater).
 4. Behandling af indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag.
 5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår.
  Se Budget 2022 (efter login på hjemmesiden under Om os/Referater).
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Formand Cecilie Laage-Petersen (modtager genvalg)
  • Klaus V. Larsen (modtager genvalg)
  • Gitte van de Rijke (modtager genvalg)
 7. Valg af revisor
  • Bente Kjær Andersen (modtager genvalg)
 8. Eventuelt 

Vedtægterne er tilgængelige på via dette link på www.roskildeskiklub.dk.

Bestyrelsen
Roskilde Skiklub

Hjemmesiden er opdateret 13. april 2022  |  Sitemap